درباره ما

دنیرا یک پایگاه دیجیتالی جراحی زیبایی میباشد .

تخصص ما اطلاع رسانی درزمینه جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک میباشد .

دنیرا برای آشنایی هر چه بیشتر علاقه مندان جراحی زیبایی شکل گرفت . تا به زبانی ساده ، مفاهیم و انواع جراحی زیبایی را به علاقه مندان این حوزه معرفی نماید .

تماس با ما